Verstandelijke beperking

 •  

 • Levenskwaliteit

  Bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking is er spraken van een verminderd adaptief vermogen die de noodzaak vergroot van rust, basisveiligheid, autismevriendelijke communicatie, een aangepaste omgeving en een blijvende specifieke ondersteuning vergroten. Wij bieden inzicht en handvatten om adequaat aan te sluiten, de situatie te stabiliseren, eventuele (gedrags)problemen te verminderen en participatiemogelijkheden  te vergroten.

“Wat een inspirerende twee dagen cursus over autisme en prikkelverwerking wat niet in hokjes is te plaatsen! Echt een verdieping als je meer wilt weten over interne prikkels en over en onderprikkeling”

Aukje Span - Talant

Levenskwaliteit verbeteren:

Steeds meer organisaties onderzoeken hoe ze kunnen aansluiten op cliënten met autisme en een verstandelijke beperking. De afgelopen jaren hebben we diverse organisaties praktische tips en inzicht gegeven over een andere informatie- en prikkelverwerking bij mensen met autisme en een verstandelijke beperking . We boden verdiepende trainingen aan organisaties als Philadelphia, Talant, ‘s Heerenloo en het Papagenohuis. Indirect kunnen we zo de levenskwaliteit vergroten!

Trainingen, workshops, lezingen en E-learning:

Ontdek een brede ontwikkelingsgerichte visie, de nieuwste inzichten en praktische tips rondom autisme en een verstandelijke beperking. Ontdek hoe je ruimte kunt bieden, door op maat te volgen, aansluiten en toevoegen. Uiteraard bieden we ook deze bijeenkomsten in samenwerking met relevante ervaringsdeskundigen. Ons standaard aanbod is reeds geschikt voor mensen die meer willen weten over autisme. We bieden ook bij deze training extra handvatten en uitzonderingen die kunnen gelden bij mensen  met een verstandelijke beperking. Hiernaast bieden we maatwerk met incompany bijeenkomsten, waarbij we een aangepaste E-learning toevoegen ervaringsdeskundigen vragen met relevante voorbeelden, tips en inzichten.

Hoe bieden wij de bijeenkomsten? 

Wij bieden praktische presentaties in samenwerking met relevante ervaringsdeskundige trainers. We wisselen af tussen luisteren, ervaren, oefenen en reflecteren, zodat de handvaten die je krijgt een logisch gevolg worden van je beleving. Bij iedere presentatie bieden we een aanvullende E-learning aan. Op die manier ontdek je stap voor stap meer inzicht in de invloed van autisme op het werk. We geloven in ontwikkelingsmogelijkheden en zullen dit onderbouwen met diverse voorbeelden.

Groeiende inzichten:

Er zijn steeds meer inzichten vanuit de wetenschap en praktijk. Lees o.a. het rapport autisme en IQ maar eens. Dit rapport kwam tot stand via het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod van het ministerie van VWS. Het werd tijd dat dit onderzoek er kwam, want er blijkt veel misdiagnostiek. We zijn tevreden dat een kleine bijdrage hebben leveren door ons netwerk in te zetten. De adviezen zijn volledig na te lezen via de voorgaande link en hebben we meegenomen in het volgende kopje met aandachtspunten.

Aandachtspunten bij de E-learning en bijeenkomsten:

Hieronder vatten we alvast wat inzichten en thema’s die je ook bij onze bijeenkomsten en E-learning rondom autisme en een verstandelijke beperking kunt verwachten bij onze incompany en bij ons aanbod met open-inschrijving.

Incompany aanbod.

 • Als basis voor de variëteit van onze incompany trainingen kun je kijken bij ons standaard aanbod. Deze presentaties zijn slechts een selectie van onze mogelijkheden. Ze zijn los van elkaar te volgen, te verkorten en samen te voegen tot een complete maatwerk training. Dit aanbod is volledig op maat te maken, met uiteraard de nieuwste kennis en koppelingen naar mensen met een verstandelijke beperking en autisme.
 • We bieden bij de incompany trainingen op het gebied van mensen met een verstandelijke beperking en autisme extra aandacht aan:
  – aandacht voor de nieuwe kijk op mensen met een verstandelijke beperking, vanuit de DSM5 met veel aandacht voor het adaptieve vermogen, omdat het functioneren in de dagelijkse praktijk bepaalt welke zorg nodig is,
  – de noodzaak van basisveiligheid en rust,
  – de noodzakelijke van concrete en voorspelbare autismevriendelijke communicatie, een aangepaste omgeving en een blijvende specifieke ondersteuning,
  – mogelijke oorzaken van gedrag, zoals een andere prikkelverwerking of onbegrepen somatische klachten, met checklisten en mogelijkheden die leiden tot meer rust en stabiliteit,
  – het verschil tussen zelfstandigheid, structuurafhankelijkheid en persoonsafhankelijkheid en hoe deze in balans te houden,
  – bijzonderheden, beperkingen en mogelijkheden op het gebied van emotieregulatie, (non)verbale communicatie, slapen en eten.
 • We inspireren om breder te kijken dan het IQ. Dit blijkt namelijk heel moeilijk te meten bij mensen met autisme en de uitkomst geeft over het algemeen onvoldoende een beeld over ondersteuningsbehoefte, vaardigheden en balans. Aansluitend hierop geven we voorbeelden, inzichten en modellen over hoe je je iemands wensen, capaciteiten, levensgeschiedenis, adaptieve vaardigheden en probleemoplossende vaardigheden kan inventariseren, zodat je beter kan aansluiten bij de persoon met autisme en een verstandelijke beperking.
 • We ondersteunen je om ontwikkelingsmogelijkheden te leren zien. Met specifieke aandacht voor de versnelde en vertraagde ontwikkelingen en de gevolgen voor verwachtingen en mogelijkheden.
  In tegenstelling tot het idee dat autisme statisch zou zijn, zijn mensen met autisme juist wel ontwikkelbaar en dat zelfs tot een latere leeftijd dan gemiddeld.
  We bieden inzicht over hoe deze visie in de loop van de jaren verandert is, welke mogelijkheden je hierdoor krijgt en wat dit kan betekenen voor de toekomst.

Aanbod met open inschrijving: 

 • Ons standaard aanbod van trainingen is tevens geschikt voor mensen die meer willen weten over autisme en een verstandelijke beperking. We werken met kleine groepen en bieden hierbij extra aandacht aan bijzonderheden en uitzonderingen die gelden bij onder andere mensen met autisme en een verstandelijke beperking.
  Door de brede interesses en vragen van de variatie aan deelnemers zijn de voorbeelden en toelichtingen minder dan een specifieke incompany-training. Hiernaast is het mogelijk dat de voorbeelden van ervaringsdeskundigen minder relevant zijn voor deze doelgroep. Ter compensatie bieden we de deelnemers aan een dagtraining op verzoek wel de bijpassende E-learning autisme en een verstandelijke beperking.
Reviews

Reviews

Hieronder een paar quotes van enkele werkgevers die reageerden via LinkedIn.

M. Aardema- Hoofd Talant (instelling voor de Verstandelijke Gehandicaptenzorg & Langdurige zorg (WLZ)

“Hier en daar heb ik gevraagd wat men vond van jullie training. De reacties zijn uiterst positief. Ook de ervarings deskundigen hebben grote indruk op de begeleiders gemaakt. Hele goede en praktische voorbeelden. Het maakt begeleiders heel bewust weer hoe om te gaan met autisme en dat iedere vorm van autisme ook anders is. Zeer zeer waardevol!”

Uitspraak werd met ons gedeeld, n.a.v. 2 verkorte Autisme Belevingscircuits voor 2 groepen van samen ±120 personen, met toestemming gedeeld.

Bram Bakker (psychiater):

“ Fantastische training / nascholing over autisme. Niet de DSM-diagnose, maar de trekken.
Die iedereen in meer of mindere mate natuurlijk heeft…. Hoe gaan we daarmee om? Een aanrader! ”

Review op LinkedIn n.a.v. een training voor het Medisch Expertise Centrum ‘Ergatis’ op het gebied van Arbeid en Gezondheid

Janneke van Bockel – auteur van o.a. IJskastmoeder en ouderschapsdeskundige

“Op de Verwendag voor ouders van een kind met autisme organiseerde Jasper een laagdrempelige ‘inloop-workshop’ met het Autisme Belevings Circuit die enthousiast ontvangen werd. “Zeer handig en leuk, volgend jaar alsjeblieft langer!” stond er op het evaluatieformulier. In de ongedwongen sfeer die Jasper creëert vatten mensen moed om iets nieuws en spannends uit te proberen waarbij ze door hem geholpen worden de opgedane ervaring te verbinden met kennis van autisme. Ervaringsleren is bij Jasper zo in goede handen.”

Contactformulier

Aanvraag incompany training

Interesse in incompany?
Klik hier voor een offerte op maat