Algemene voorwaarden, klachten, AVG

 • Algemene voorwaarden.

  Algemene voorwaarden
 •  

  Hieronder staan enkele punten uit de Algemene voorwaarden nog eens genoteerd:

  Aanmelding bij een training:

  Inschrijving voor de cursussen en trainingen (contactonderwijs) is mogelijk via de website. Inschrijving vindt plaats in volgorde van binnenkomst. Na ontvangst van uw aanmelding zenden wij u een bevestiging en een factuur.

  Uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/training ontvangt u de zogenaamde cursisteninformatie met routebeschrijving. Deelname aan een cursus is niet gegarandeerd als de betaling niet tijdig door ons is ontvangen.
  Inbegrepen bij de deelname prijs zijn eventueel het complete lesmateriaal, koffie, thee, water, iets lekkers en bij een dagtraining een lunch.

  Annulering

  Ontdek Autisme behoudt zich het recht voor om bij onvoldoende deelname, ziekte, overmacht of anderszins een cursus/leergang/ training of delen daaruit te annuleren of te verplaatsen.
  Ontdek Autisme bepaalt uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus of deze wordt geannuleerd. Wordt een cursus geannuleerd dan wordt u op de hoogte gesteld van de nieuwe startdatum. Deelnemer heeft het recht om kosteloos naar de eerstvolgende cursus te worden doorgeschoven of recht op terugbetaling van het cursusgeld.

  Annulering door deelnemer/opdrachtgever bij de open inschrijving

  Bij annulering door de deelnemer geldt de volgende annuleringsregeling:

  1. annulering vindt plaats middels een aangetekend schrijven;
  2. bij annulering meer dan één maand voor aanvang van het contactonderwijs/ de cursus is de consument 50% van het deelnemersbedrag verschuldigd;
  3. bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van het contactonderwijs/de cursus is de consument de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.
   Bij verhindering kan echter altijd een collega als plaatsvervanger deelnemen.

  Betaling

  Betaling vindt plaats via Ideal, of binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur, het verschuldigde bedrag op de door Ontdek Autisme aangegeven bankrekening over te maken.

  Restitutie van betaling

  Retour storting vindt plaats door, binnen 14 dagen na dagtekening van de creditfactuur, het te crediteren bedrag op de tegenrekening van de opdrachtgever over te maken.

  Vragen

  Voor telefonische inlichtingen/vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van trainingen, opleidingen en of cursussen kunt u contact opnemen met Ontdek Autisme, te bereiken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur via email (info@ontdekautisme.nl) of telefonisch 06-47374773.
  Schriftelijke vragen, per post/mail, van administratieve aard en vragen over de inhoud van de diensten worden binnen een termijn van 10 werkdagen beantwoord, gerekend vanaf de datum van ontvangst (m.u.v. reguliere zomervakantie).
  Schriftelijke vragen, per post/mail, die een voorzienbaar langere verwerkingstijd vragen, worden per omgaande beantwoord met een bericht van ontvangst, toelichting en indicatie in tijdsduur van behandeling of afhandeling (m.u.v. reguliere zomervakantie).

  Klachten

  Ontdek Autisme behandelt uw eventuele klacht in vertrouwen.
  De organisatie staat voor kwaliteit en streeft voortdurend naar het voorkomen van klachten.
  Uw klacht zal gebruikt worden om u en andere klanten in de toekomst nog beter van dienst te kunnen zijn.
  Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard. Alle klachten worden behandeld door de heer Jasper Kok-Roosjen van Ontdek Autisme.
  Na ontvangst van de klacht deelt Ontdek Autisme binnen 7 dagen schriftelijk mee dat hij een klacht heeft ontvangen en onderzoekt deze.
  Binnen 28 dagen na ontvangst van de klacht volgt hoor en wederhoor. Binnen 28 dagen na hoor en wederhoor neemt Ontdek Autisme een besluit en deelt dit mede aan de indiener van de klacht.
  Als de indiener van de klacht het besluit accepteert wordt een actieplan opgesteld om de betreffende klacht structureel op te lossen. De indiener van de klacht wordt mondeling/schriftelijk op de hoogte gehouden van de status van de klacht.
  In geval van geschillen over de afhandeling van de klacht werkt Ontdek Autisme samen met Marjon Kuipers van de Autisme Academie. Marjon Kuipers treedt op als onafhankelijke derde. Het advies van deze onafhankelijke derde is bindend voor Ontdek Autisme. Marjon Kuipers is te bereiken via info@auticomm.nl
  Als de klacht is afgerond is tevens de klachtenprocedure afgerond. De desbetreffende klacht en alle correspondentie worden voor de termijn van een jaar bewaard.

  Vertrouwelijkheid

  Door cursisten, opdrachtgevers verstrekte informatie wordt door Ontdek Autisme of onder haar naam handelende bedrijfsonderdelen, personeel en/of voor haar werkzame personen vertrouwelijk behandeld.

  Certificaat

  Deelnemers die 85% van een cursus hebben bijgewoond ontvangen een “Certificaat van deelname”.
  Registratie van de aanwezigheid vindt bij elk dagdeel plaats.

  Kort Beroeps Onderwijs.

  Ontdek Autisme staat vermeld in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs.
  Ontdek Autisme biedt btw-vrije trainingen, cursussen en opleidingen aan:
  – (aanstaande) professionals, die hun functioneren willen verbeteren in het (toekomstig) werkveld.
  – indien de cursus een directe relatie heeft met de beperkingen van de budgethouder. De deskundigheid van de deelnemer t.o.v. de budgethouder zal aanzienlijk worden bevorderd.
  Indien u coaching afneemt of een training die niet onder de btw-vrijstelling valt, betaalt u wel btw.
  Ons btw-nummer is: 137449641B03

   

 •  

   

   

   

   

  Ontdek autisme