(online) dagtraining: Signalerings- en leefstijlplan

 • De individuele route naar balans

  De participatiemaatschappij vraagt ons om steeds meer eigen verantwoordelijkheid te nemen voor onze lichamelijke, sociale en psychische gezondheid. Voor mensen met autisme kan dit een grotere uitdaging zijn omdat er een grotere kans is op een verstoring hiervan. Tijdens deze eendaagse training ontdek je de samenhang en geven we inzicht in de verschillende unieke wegen, die kunnen leiden naar balans.

  Deze losstaande training maakt onderdeel uit van ons Kort Beroepsonderwijs rondom het thema ‘Balans vinden bij autisme’.

“Goed opgezet. Erg leerzaam en laagdrempelig.”

Deelnemer tijdens de trainingsdag rondom leefstijl en autisme

Ga naar de shop


Wat levert deze training op voor de deelnemers?

 • Dankzij het volgen van deze training ontdek je als deelnemer de samenhang tussen de invloed, verstoringen en (ontwikkelings)mogelijkheden bij mensen met autisme en
 • de lichamelijke, sociale en psychische gezondheid;
 • wetenschappelijke inzichten en praktische handvatten;
 • het nut, de werking en invloed van een gezonde leefstijl;
 • de mogelijkheden en risico’s van algemene gezondheidsadviezen;
 • het essentiële belang van een individuele route, veiligheid, vertrouwen;
 • en leer je werken met modellen zoals een signalerings- en leefstijlplan, die de totaalbalans, vitaliteit en zelfregie langdurig zullen ondersteunen.

Wat is balans eigenlijk? Bedoelen we hiermee het mooie, het vrolijke, zonder verdriet, teleurstellingen en tegenslag? Nee dat is niet nodig en zou ook niet realistisch zijn. Wij zien balans niet als een statische toestand, maar als een een acceptabel evenwicht met een voortdurende beweging tussen de uitersten. Door de uitersten er aanvankelijk te mogen laten zijn kan er bewustzijn ontstaan. Vanuit bewustzijn, basisveiligheid en vertrouwen ontstaat er ruimte voor regulatie, nuancering en ontwikkelingsmogelijkheden. De persoon ontdekt wie hij is, waar hij voor staat, hoe om te gaan met zijn kwetsbaarheid en waar zijn mogelijkheden liggen. Zo ontdekt hij hoe hij mee kan bewegen met dat wat hem gebeurd en leert hij belangrijke vaardigheden waarmee hij meer grip heeft op de eigen gezondheid.

Jasper Kok-Roosjen & Marian Bruijnzeels
Waarom bieden we deze training?

Mensen met autisme zijn kwetsbaarder voor disbalans

Mensen met autisme zijn kwetsbaarder voor disbalans, aangezien er sprake is van een complexer samenspel tussen de biologische, psychologische en sociale laag. Het is niet altijd grijpbaar hoe om te gaan met de verhoogde draaglast en de verminderde draagkracht. Met behulp van deze training, bestaande uit een voorbereidende E-learning en een dagtraining ontdek je samenhang tussen jouw vragen, de dagelijkse praktijk, (wetenschappelijke) inzichten en praktische tips. Je ontdekt de mogelijke invloed van autisme op vitaliteit. Je wordt bewust van faciliterende en belemmerende factoren en leert deze te herkennen, onderzoeken en beïnvloeden. Stapsgewijs krijg je meer grip en inzicht over verschillende routes naar een gezondere leefstijl bij mensen met autisme.
Ter illustratie bieden we hieronder toelichting over een aantal thema’s die uitgebreid toegelicht zullen worden tijdens de E-learning en dagtraining:

 • Ten aanzien van de biologische laag is er een kans op een verstoring in de zelfregulering van chemische en fysiologische processen in het lijf (homeostase). Dit kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat iemand moeite heeft de innerlijke temperatuur te reguleren bij een hittegolf of onvoldoende melatonine aanmaakt wat leidt tot onvoldoende slaap. Algemene gezondheidsadviezen zijn hierbij lang niet altijd passend voor de unieke persoon, omdat er op celniveau een andere basisbehoefte kan spelen.
 • Ten aanzien van de psychologische laag kunnen algemene tips ander geïnterpreteerd worden, niet passend zijn of niet uit te voeren zijn voor de persoon met autisme. Zo kunnen de vertraagde en versnelde ontwikkelingen ervoor zorgen dat onderwijs onvoldoende aansluit bij de individuele behoeften. Zo zal een kleuter met autisme versnelde cognitieve interesses kunnen tonen in het leren lezen en het spelen en ontwikkelen van games, terwijl het aangeboden onderwijs zich in de kleuterklas meer richt op de motorische, sociale en emotionele ontwikkeling. De behoeften en het aanbod liggen dan zo ver uit elkaar dat de intrinsieke motivatie en de ontwikkeling van de persoonlijkheid verstoord kunnen raken.
  Hiernaast kan er spelen dat prikkelverwerkingsbehoeften uitvergroot kunnen worden door autisme, wat de noodzaak van een passend aanbod nog noodzakelijker maakt. Als je dit weet kun je de prikkelzoeker meer uitdagende prikkels bieden dan een prikkelvermijder.  Met een passend aanbod per individu vinden ze uiteindelijk allebei hun interne rust.
 • Ten aanzien van de sociale laag blijkt uit de praktijk en onderzoek dat er gemiddeld minder beschermende factoren in het gezin en in de school-, werk- en woonomgeving aanwezig zijn.
  Zo kunnen er bijvoorbeeld meer kwetsbaarheden ontstaan door wrijving tussen behoeften  van gezinsleden, school, werk en woon-omgeving. De druk wordt hierbij ook nog verhoogd door een mogelijk negatieve beeldvorming over autisme, botsende verwachtingen, onduidelijke ongeschreven regels vanuit de omgeving. Ongemerkt kan dit de balans aanzienlijk verstoren.
Onderwerpen die aan bod komen

Onderwerpen die aan bod komen

Hieronder vind je de theoretische onderwerpen die aan bod komen met behulp van teksten, modellen en filmpjes. De voorbereidende E-learning heeft de onderstaande indeling en kennis. Tijdens de dagtraining ontdek je de nuances en leer je de modellen toe te toepassen.

Autisme en gezondheid:

 • Psychisch, lichamelijke, sociale en economische gezondheid 
 • Veranderingen in visie op gezondheid, van vroeger naar nu
 • Participatie-maatschappij
 • Mogelijke invloed van autisme  op hoe je denkt, wat je voelt, doet en wilt
 • Hoe denken, voelen, doen en willen elkaar beïnvloeden
 • De invloed van de DSM-IV en DSM-5
 • Gezondheidsvaardigheden
 • Ontspanning en ademhaling
 • Ontwikkelingsmogelijkheden, intrinsieke motivatie en pro-activiteit
 • Zelfregie, verantwoordelijkheid, gezondheid en autisme:
 • Taak- en rolverdeling van de persoon met autisme, naasten en professionals

Psychische gezondheid:

 • Mentale gezondheid; herkennen, onderzoeken, reguleren
 • Faciliterende en belemmerende factoren
 • Gezonde en ongezonde stress
 • Vermoeidheid, overspannen, en (autistische) burnout
 • Stressmanagement en ontspanning
 • Verslaving
 • Kunst en muziek
 • Meditatie
 • Zingeving
 • Aandachtspunten signalerings- en leefstijlplan

Lichamelijke gezondheid:

 • Vitaliteit in het lichaam; herkennen, onderzoeken, reguleren
 • Bioritme en slaap
 • Ademhaling en beweging
 • Faciliterende en belemmerende factoren
 • Ziekte, aandoening, handicap of beperking
 • Aandachtspunten signalerings- en leefstijlplan

Sociale gezondheid:

 • Vitaliteit in het sociale leven; herkennen, onderzoeken, reguleren
 • Faciliterende en belemmerende factoren (wat, wie, waar, wanneer, hoe en waarom)
 • Eenzaamheid
 • Aandachtspunten signalerings- en leefstijlplan

Economische gezondheid:

 • Vitaliteit in de financiële situatie; herkennen, onderzoeken, reguleren
 • De invloed van geld
 • Visie, gevolgen en acties n.a.v. de economische status
 • De invloed op mensen met autisme
 • Aandachtspunten signalerings- en leefstijlplan

Signaleringsplan:

 • Toelichting
 • Signaleringsplan; voor- en nadelen
 • Alertheidsfases: groen, oranje, rood en blauw
 • Praktische tips
 • Download

Leefstijlplan:

 • Toelichting; voor- en nadelen
 • Gezonde leefstijl, levensenergie en immuniteit
 • Energiegevers en energienemers
 • Slapen en individueel bioritme
 • Beweging
 • Voeding, stofwisseling en hormoonhuishouding
 • Zingeving
 • Verdeling van ontspanning en rust
 • Balans; thuis, werk, dagbesteding, school, sociale omgeving en vrije tijd

Plan van aanpak:

 • Uitwerken
 • Uitvoeren
 • Evalueren

Bijlagen:

 • Tips voor coaches
 • Uitwerking van taken van verantwoordelijkheden van professionals, zoals begeleiders, werkgevers, arbo-arts, huisarts, therapeuten, diëtisten
 • Wetenschappelijke inzichten en tips vanuit de praktijk met vitaliteits-educatie
Voor wie?

Voor wie?

 • We richten ons op deelnemers die zich met een open houding willen verdiepen in de nieuwste visies op het gebied van autisme. Deze training vereist basiskennis van autisme en is gericht op deelnemers met minimaal een MBO-denkniveau.
 • Bij de trainingen met een open inschrijving werken we met onze formats en de opzet van ons eigen signalerings- en leefstijlplan.
 • Bij een incompany training stemmen we af met de wensen van de opdrachtgever. We zijn flexibel en kunnen de training op maat aanbieden. Zo kunnen we de reeds gebruikte modellen versterken met specifieke kenmerken, bijzonderheden en aandachtspunten bij autisme.
Tijdsindeling & tijdsinvestering

Tijdsindeling E-learning

E-learning:

 • Je ontvangt drie weken voorafgaand aan de dagtraining toegang tot de bijbehorende E-learning. Je kunt deze op een eigen moment in éen of meerdere keren volgen. De tijdsduur van deze E-learning is ongeveer 3,5 uur.

Tijdsindeling dagtraining

 • 08.45-09.00 inloop
 • 09.00-10.30 deel 1
 • 10.30-10.45 pauze
 • 10.45-12.15 deel 2
 • 12.15- 13.00 lunchpauze
 • 13.00-14.30 deel 3
 • 14.30-14.45  pauze
 • 14.45 -16.00 deel 4
 • 16.00-16.30 mogelijkheid voor individuele vragen

Totale tijdsinvestering

 • E-learning: 3,5 uur
 • Live-training: 6,5 uur
 • Totaal tijdsinvestering: 10 uur
Investering

Investering

 • Per deelnemer berekenen we 150 euro, inclusief aanvullende E-learning, reader en certificaat met accreditaties SKJ &.
 • Ontdek Autisme is vrijgesteld van omzetbelasting en brengt daarom geen btw in rekening.

Bijzonderheden live training:

 • Bij de live training is dit bedrag inclusief een uitgebreide lunch, fruit, koffie en thee.
 • Maximaal 12 deelnemers bij een open inschrijving.

Bijzonderheden online training:

 • Bij de online training is dit bedrag inclusief het toezenden van de materialen en een
  extra individuele online afspraak van een uur, waarbij we een eerste stap zetten om de
  aangeleerde kennis toe te passen in je eigen situatie
 • Bij deze trainingsvorm hanteren we een kleinere groep; maximaal 8 beeldschermen.
 • Bij de online training bieden we je de mogelijkheid om 1 huisgenoot gratis mee te laten doen, mits je voldoet aan de volgende voorwaarden;
  – je zit samen achter 1 beeldscherm en bent beiden goed zichtbaar via dezelfde camera;
  – je bereidt je allebei voor aan de hand van de E-learning;
  – je doet beiden mee actief mee aan de hele dagtraining, inclusief de opdrachten,
  interactieve momenten en het groepsproces;
  – wanneer je samen deelneemt accepteer je dat je slechts 1 E-learning en coachingsgesprek ontvangt. Ook sturen we de benodigde materialen slechts 1 keer toe.
Aanmelden

Aanmelden

Meld je onderaan deze pagina aan via de webshop van onze betalingspartner Eventix. Je ontvangt via je mail een ticket, en via de downloadknop kun je je factuur downloaden.  Ben jij in staat om je factuur te declareren bij je werkgever, dan krijg je een uitzondering op direct betalen en kun je je via deze link aanmelden.

Zit je gewenste locatie of datum er niet bij? Wij overleggen met kleine groepjes over nieuwe data en locaties. Hiernaast bieden wij voor groepen deelnemers incompany trainingen. Klik op deze link om te ontdekken wat wij voor jouw team, organisatie, vereniging, school, instelling of bedrijf kunnen betekenen.

Training op maat?

Training op maat

Wil je de training samen met collega’s, verenigingsleden of een andere groep volgen? We kunnen het programma aanpassen op je wensen, doelgroep en locatie naar jouw keuze. Klik hier om een training op maat aan te vragen.

Accredititatie

Accreditatie

8 punten voor het SKJ

Reviews

Reviews

Klik op de sterren om een kijkje te nemen bij onze reviews. Diverse organisaties op het gebied van autisme en werk gingen u voor.

Erna Dogger: – Autismecoach

Autisme en prikkelverwerking was ook op deze tweede dag bij #OntdekAutisme weer een boeiend thema. Mensen met autisme verwerken prikkels op een andere manier wat zich vaak uit in hun gedrag. Maar waar ligt de oorzaak van dit door ons vaak onbegrepen gedrag? Ontdek Autisme heeft mij door de uitleg van Marian Bruijnzeels en Leonie weer nieuwe inzichten gebracht in de prikkelverwerking bij mensen met autisme. Maar ook het inzicht in mijn eigen prikkelverwerking, welke type prikkelverwerker ben ik, welk type zijn die andere mensen met of zonder autisme en hoe beïnvloed dat onze relatie, vond ik zeer waardevol. Ik word er blij en enthousiast van hoe goed het Jasper lukt om de verbinding te maken tussen de deelnemers, theorie en de ervaringen van Marian en Leonie. Het was een mooie, interessante en leerzame dag!  

Corrine Mojet

“Een waardevolle dag. De groep is klein waardoor er veel interactie mogelijk is. Er wordt veel kennis overgedragen over prikkels en prikkelverwerking en daarnaast ook wat dat dan betekent voor mensen met autisme. De inbreng van Marjan en Leonie was daarbij van hele grote waarde. De vele tips die helpen om er op een nog betere manier mee om te kunnen gaan en anderen te kunnen helpen zijn erg prettig. Leren kijken met andere ogen, gericht op de prikkels om ons heen. Een waardevolle, leerzame en ook gezellige dag.”

Marieke Verlee – Orthopedagoog stichting Pim (VG)

Leerzaam, mooie koppeling naar de praktijk, herkenbaar en bruikbaar, concreet, afwisselend en waardevol om verhalen van ervaringsdeskundigen te horen.”  (reactie via LinkedIn nav training prikkelverwerking incompany)

Aanmelden via onze webshop-partner Eventix (ticket + factuur ontvang je per email)

Factuur declareren bij je werkgever?
Interesse in een incompany training?

 


De trainers


 • Jasper Kok-Roosjen
  Trainer, autismecoach, Sensory Profil-opsteller • Bruijnzeels lezing Ontdek Autisme

  Marian Bruijnzeels
  Autisme-expert, ervaringsdeskundige • Leonie: Ervaringsdeskundige met talloze praktische oplossingen
  Ik geef deze trainingen, omdat ik één boodschap heb die ik perse wil overdragen; geef niet op!”

Geaccrediteerd en geldend als bewijs voor professionalisering door:


 • 8 accreditatiepunten