Onze werkwijze

Zoeken naar rust en balans

In zekere mate zoeken we allemaal naar interne rust en balans. Voor mensen met autisme kan dit een grote uitdaging betekenen. Zij hebben een onzichtbare andere informatie- en prikkelverwerking waardoor algemene tips niet altijd werken. Wat bij de een werkt, kan averechts werken bij de ander. De gevolgen van autisme variëren per persoon, gedurende de dag, context en het leven. Er is hierdoor behoefte aan maatwerk bij ieder individu, per situatie en levensfase.

Veiligheid en acceptatie

Voor een optimale ontwikkeling is het voor ieder mens essentieel om zich veilig en geaccepteerd te voelen. Bij veel mensen met autisme is dit gevoel minder vanzelfsprekend, wat leidt tot stress en stagnatie in de ontwikkeling. We bieden inzicht in wat hiervoor nodig kan zijn, zoals de noodzaak van basisveiligheid en het gevoel dat je mag zijn wie je bent.

Kloof tussen mensen mét en zonder autisme

Autisme is de verzamelnaam voor gedragskenmerken. Met behulp van een diagnose is het vaak nog onduidelijk wat dat inhoudt voor de persoon zelf. Mensen zoeken naar betekenisverlening en stellen vragen. Het thema autisme leeft en mensen doen hun best om autisme beter te leren begrijpen. Helaas voelen mensen met en zonder autisme zich niet altijd begrepen en kan er onbedoeld alsnog een kloof tussen hen ontstaan.

Verbindende inzichten

We bieden verbindende inzichten tussen gedrag en de onzichtbare andere prikkel- en informatieverwerking. Tegelijkertijd brengen we de nuance aan, want ieder persoon is uniek met zijn of haar eigen eigen prikkel- en informatieverwerking, wensen, levensgeschiedenis, kwetsbaarheden en talenten. Er zijn geen pasklare antwoorden, dus we ondersteunen je met modellen, tips, inzichten vanuit de praktijk en wetenschap, zodat je tot maatwerkoplossingen kunt komen en de kloof kan overbruggen.

Zoeken naar levenskwaliteit

Onderwijsprofessionals zoeken naar manieren om de lesstof over te brengen en zelfstandigheid te bevorderen. Dienstverleners streven naar een optimale aansluiting en communicatie. En werkgevers zoeken kansen om plezierig samen te werken en talenten te benutten. Samen zoeken we zo naar meer levenskwaliteit.

Kennis op maat  

We geloven dat we beter in staat zijn om ons aan adviezen en plannen te houden naarmate we ze beter begrijpen. Ieder persoon komt vanuit een unieke situatie en heeft een andere wens wat betreft scholing. De inhoud van ons totale aanbod is opgebouwd uit verschillende modules, die chronologisch, of los van elkaar zonder specifieke volgorde te volgen. Het diverse aanbod biedt kennis op maat voor mensen met autisme, naasten, de startende professional en gevorderde specialist.  

Hoe bieden wij presentaties? 

Wij bieden diverse praktische presentaties in samenwerking met ervaringsdeskundigen. We vergroten de kennis aan de hand van theorie, ervaringsverhalen, doe-activiteiten, reflectie, samenwerking en een aanvullende e-learning met tekst, vragen, filmpjes en theorie. Het totaalaanbod van onze presentaties bieden wij via onze agenda met een open inschrijving en hiernaast op maat als incompany voor verschillende groepen professionals en particulieren. We stemmen hierbij af op de doelstellingen, vragen en kennis vanuit de deelnemers. We overleggen vooraf over de hoofdlijnen en om daar waar nodig aanpassingen te doen.

E-learnings  

We bieden diverse e-learning aansluitend op onze presentaties. Hiernaast bieden we e-learnings waarmee een individu zelf aan de slag kan, zonder tussenkomst van een live-bijeenkomst. Zo kunnen studentencoaches op het HBO zich verdiepen in de impact van autisme en oefenen met vaardigheden a.d.h.v. de e-learning ‘Autisme-coaching op het HBO’.

Incompany

Voor diverse doelgroepen bieden we maatwerk. Of je nu interesse hebt vanuit het onderwijs of de werkomgeving, de dienstverlening of zorg, vanuit een groep ouders of naasten of te maken hebt met een specifieke doelgroep als mensen met autisme en een verstandelijke beperking, we sluiten aan bij jullie specifieke leerwensen.

Accreditaties

Ontdek Autisme is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs en hiermee instelling erkend voor btw-vrijgestelde diensten. Onze dagtrainingen en het Autisme Belevingscircuit zijn voorzien van accreditaties van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ), Registerplein, RegisterLeraar en de NVVA. Aanvullende accreditaties op aanvraag bieden we aanvullend tegen de kostprijs.

Opdrachtgevers, vijf-sterrenrecensies en sociale media

Lees via watvindik.nl, Facebook, Google, onze eigen pagina Ontdekautisme.nl/reviews en de LinkedIn-pagina van oprichter Jasper Kok-Roosjen een groot aantal vijf-sterren recensies van onze opdrachtgevers: van naasten van mensen met autisme, van basisscholen tot universiteit, van werkgevers zoals de Rabobank, de UWV, van scouting tot ouderverenigingen, van zorginstellingen zoals de GGz Centraal en Philadelphia tot ministeries en dienstverlening zoals de politie Nederland en de PI Vught.

Geloven in ontwikkeling

Gelukkig zien steeds meer mensen in dat mensen met autisme zich prima kunnen ontwikkelen in een veilige situatie, in hun eigen tempo en in een eigen volgorde. Dat was tot voor kort wel anders, blijkt alleen al uit dit filmpje van Zjos Dekker. Laten we zorgvuldig omgaan met elkaar en goed kijken wie de persoon is achter het gedrag.

Aanmelden

Wij streven naar een samenleving waar iedereen naar eigen kunnen mee mag doen, waar kwetsbaarheden er mogen zijn en talenten tot bloei mogen komen. Doe je mee!? Klik op deze link om een blik te werpen op ons totaalaanbod en meld je aan voor een van onze trainingen.