Aanbevelingen n.a.v. enquête

Aanbevelingen voor zorg aan mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken en bij wie een verstandelijke beperking is vastgesteld.

Het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS houdt zich bezig met complexe zorgvragen: situaties waarin het zorgsysteem geen goed antwoord heeft op de zorgvraag van een persoon. Het programma zoekt naar structurele maatregelen om te voorkomen dat mensen vastlopen met hun zorgvraag. Een van de middelen om te komen tot structurele maatregelen was een enquête, die begin 2020 via ons trainingscentrum was gedeeld.

De enquête, en het resultaten verslag, gaat over mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken en bij wie een verstandelijke beperking is vastgesteld. Aanleiding waren signalen dat er soms twijfel bestaat of zij werkelijk een verstandelijke beperking hebben. De redenen voor deze twijfel, de conclusies en aanbevelingen staan verwerkt in de volgende bijlage: Enquête+autisme+OPaZ

Aanvullend op dit rapport is er nog een interessant webinar met toelichtingen en extra voorbeelden aangeboden. Deze is terug te zien via Youtube en in te zien via de volgende link: