Evidenced based lijkt minder relevant te worden

Niet alle ondersteuning die mensen met autisme nodig hebben wordt vergoed, want lang niet alle methodieken, therapieën en begeleidingsstijlen zijn evidence based (bewezen op verschillende manieren door de wetenschap). Dat laatste is steeds vaker een voorwaarde voor gemeenten en zorgverzekeraars om tot vergoeding over te gaan.
Wij merken  ik dat de ene groep professionals de standaard/evidenced based aanhangen, terwijl een andere groep meer context gericht behandeld en ondersteund.

Ondanks dat een bepaalde methodiek wel effect kan hebben op een individu of een groep mensen, kost het alsnog veel moeite om deze evidence based te krijgen.

Soms weten professionals, familieleden en mensen uit de omgeving echter zeker dat iets wel werkt. Tot hun verdriet en wanhoop mag het dan echter toch niet, want het is dan niet bewezen.

Hiernaast kiezen organisaties (soms noodgedwongen) voor methodieken die evidenced based zijn, zodat ze ook vergoed kunnen worden. Kortom, er wordt dan eerst een methodiek gekozen, voordat er naar het verhaal van de persoon zelf wordt geluisterd;  sluit in de praktijk dan ook helaas niet altijd aan.

Tot onze verrassing stuiten we zojuist op onderstaand advies-rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving van juni 2017. Dit rapport bevat teksten die adviseren om bij ieder persoon de gehele context als uitgangspunt te nemen. Het lijkt ons ook een goede strategie om eerst te kijken naar de vraag en de hele context, in plaats van dat je naar een standaard oplossing grijpt. Overigens wordt er door de Raad niet geadviseerd om helemaal geen onderzoek te doen naar methoden, want gedegen onderzoek waarborgt hopelijk een stukje objectiviteit en redelijkheid.

Bekijk hieronder wat citaten uit het advies-rapport en klik op de link voor het volledige rapport:

“De evidence-based benadering is al geruime tijd onderwerp van discussie en er zijn in de loop der jaren ook vele stappen gezet om de methoden van onderzoek te verfijnen en te differentiëren en de bewijsvoering te nuanceren.”

“Met dit advies wordt een ander perspectief geschetst, een perspectief dat de context als vertrekpunt kiest en het verabsoluteren van bewijs afwijst.”

Lees verder via:

https://www.raadrvs.nl/uploads/docs/Zonder_context_geen_bewijs.pdf

 

Posted in:

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *