Voorbeeld van een zoek-reactiviteit + het risico van een hulpmiddel

Ter illustratie volgt hierbij een voorbeeld van een mogelijk probleem bij de prikkelverwerking bij autisme.

Onder het plaatje zie je een tekstuele uitleg en een pdf-download.

De cijfers corresponderen met de genummerde afbeeldingen.

1. Geluidsprikkels komen gelijkmatig en acceptabel binnen in de huidige situatie. De persoon voelt zich ontspannen (groen). De persoon heeft een verwachting in gedachten, symbolisch aan-gegeven met vier opeenvolgende blokjes.

2. Het geluid blijft op hetzelfde niveau. De verwachting van de overige omstandigheden komt echter niet uit in de praktijk; symbolisch weergegeven door het gekantelde blokje. De verandering maakt de persoon alert, waardoor de prikkeldrempel verlaagt. De geluidsprikkels komen nu meer binnen en de persoon voelt zich meer gespannen.

3. Het geluid blijft hetzelfde. De geluiddempende koptelefoon wordt gebruikt om de prikkels te dempen, de persoon raakt ontspannen alert (groen).

4. De koptelefoon laat het geluid anders klinken, zo kun je mensen wel zien praten maar niet horen. Dit zorgt voor mogelijke onzekerheid. Het omgevingsgeluid verandert en je gevoel van grip is weg. Het is ook mogelijk dat je je eigen ademhaling of bloedsomloop hoort.
Dit alles kan zorgen voor onrust mensen die behoefte hebben aan voorspelbaarheid, of moeite hebben om de verandering van prikkels betekenis te geven.
Deze persoon zoekt actief (zoekreactiviteit) opnieuw naar de herkenbare geluidsprikkel.
De persoon wordt alert (oranje) en focust zich op het geluid. Het lichaam reageert door de spiertjes in de gehoorgang open te zetten, waardoor het geluid nog beter binnen kan komen; symbolisch weergegeven met het grote oor. De persoon raakt alert (oranje) en focust zich op het geluid. Het lijf zelf reageert ook, zo zullen de spiertjes in de gehoorgang meer open gaan staan, waardoor het geluid nog beter binnen kan komen.

5. Indien het hulpmiddel weggehaald wordt, zoals in dit voorbeeld, zal de persoon door de focus op het geluid, de verlaagde prikkeldrempel en het vergrootte oor eenvoudig overprikkeld (rood) kunnen raken. 

Onthoud:

  • Wees voorzichtig met hulpmiddelen. Ongewenst en onbewust is er kans op een tegenstrijdige reactie. Informeer je erover en ga in gesprek met sensorisch integratie-therapeuten. 
  • Meer informatie bieden we tijdens onze dagtraining prikkelverwerking,  klik op de link en meld je aan.

Downloaden:

  • Wil je dit proces ook aan anderen kunnen uitleggen? We hebben het document beschikbaar voor je als Download – zoekreactiviteit en risico van een hulpmiddel – Ontdek Autisme

    2021 – Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel- GeenAfgeleideWerken 4.0 Internationaal-licentie. Je mag het niet bewerken en niet gebruiken voor commerciële doeleinden. Je mag het werk met naamsvermelding delen.
Posted in: