Zichtbaar – onzichtbaar – ijsberg

Ik ben ervan overtuigd dat mensen meer zijn dan wat wij in eerste instantie zien aan gedrag, vaardigheden en eventuele vastgestelde ‘diagnose’. Hierom gebruik ik het ijsberg-model als metafoor.
Bij een ijsberg zie je boven water alleen een kleine top, terwijl er onzichtbaar onder water er nog een veel groter deel van dezelfde ijsberg ligt.

Als je deze metafoor vertaalt naar mensen, wordt de top van de ijsberg gevormd door het zichtbare gedrag en vaardigheden, terwijl de gedachten, gevoelens en de eigen beleving ‘onder water’ blijven. Cruciaal is dat iemand met autisme echt anders denkt, voelt en beleeft. Die innerlijke wereld – het onzichtbare deel van de ijsberg –beïnvloedt het zichtbare gedrag. Voor mensen zonder autisme kan dat gedrag soms totaal onbegrijpelijk zijn. Direct reageren vanuit dat onbegrip is weinig behulpzaam. Je kunt je ook inleven in wat er ‘onder water’ speelt, of daarnaar vragen. En dan wordt onbegrepen gedrag vaak juist heel logisch.

Het is mijn uitdaging om vanuit Ontdek Autisme om mensen met en zonder autisme te verbinden.”

Jasper Kok-Roosjen

Posted in: