Autismekompas

 • Autismekompas

  Het Autisme-Kompas is een initiatief van Ontdek Autisme, www.het-groene-huis.nl , www.beewise.nl , Marian Bruijnzeels en Max.

  Autisme kan in allerlei gewone, dagelijkse situaties leiden tot misverstanden en/of onbegrepen gedrag. Het Autismekompas is een hulpmiddel om gedrag en gevoelens te plaatsen en om te begrijpen wat je in die situaties kunt doen.

  Het doel van het Autismekompas is dat je:

  1. gevoelens, ervaringen en gedrag kunt plaatsen in de context van autisme, gezien vanuit verschillende verklaringsmodellen;
  2. bewust kunt kiezen hoe je handelt n.a.v. die gevoelens, ervaringen en/of gedrag en dat je weet welk effect je handelen heeft.
 • autisme-kompas-schema-nov-2

 •  

  Met behulp van werkschema’s en een naslagwerk, met o.a. de verschillende verklaringsmodellen van autisme, leer je je eigen strategie te bepalen bij vragen omtrent onbegrepen gedrag bij autisme.

  Het Autismekompas is geen ‘handleiding’ voor mensen met autisme. Het kompas onderkent dat er verschillende visies zijn op wat autisme is, en ook op de manier waarop je ermee om kunt gaan. Dat leidt tot meerdere (handelings)mogelijkheden per situatie.

  Download het Autisme Kompas  hier als pdf. Meld je nu aan voor de basistraining om te leren werken met het Autismekompas.

  Het Autisme-Kompas is een initiatief van Ontdek Autisme, www.het-groene-huis.nl , www.beewise.nl , Marian Bruijnzeels en Max.