februari 2020

Monthly Archives

  • Aanbevelingen n.a.v. enquête

    Aanbevelingen voor zorg aan mensen met autisme die niet of nauwelijks spreken en bij wie een verstandelijke beperking is vastgesteld. Het programma Ondersteuning Passend Zorgaanbod (OPaZ) van het ministerie van VWS houdt zich bezig met complexe zorgvragen: situaties waarin het zorgsysteem geen goed antwoord heeft op de zorgvraag van een persoon. Het programma zoekt naar […]