10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme.


  • 10 dingen die je vast wilt weten over kinderen / mensen (met autisme).

     


  • Meer weten autisme en prikkelverwerking? Klik op de afbeelding voor een training in De Bilt, Zwolle of Eindhoven.

     

     

Het aantal diagnoses van autisme is de laatste jaren behoorlijk toegenomen. Gelukkig komt er ook steeds meer kennis en informatie beschikbaar. Toch blijft het moeilijk je een voorstelling te maken van de belevingswereld van kinderen met een autisme spectrumstoornis en de problemen waarmee ze in onze samenleving dagelijks worden geconfronteerd.

Om deze kinderen een stem te geven, schreef Ellen NotBohm* “10 dingen die je zou moeten weten over kinderen met autisme”. Hierin wordt ze met grote betrokkenheid, de nodige humor en zelfreflectie verteld hoe het leven van deze kinderen eruitziet en waarmee je als ouders, leer-kracht, begeleider of andere betrokkene rekening kunt houden, en hou je hen kunt ondersteunen en helpen.

In deze herziene en aangevulde editie licht de auteur niet alleen de meeste essentiële dingen over autisme toe, maar blikt ze ook terug op de tienerjaren van haar eigen zoon en de stappen die hij heeft genomen; op zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo.

*Ellen Notbohm is moeder van een kind met autisme en publiceert veel over autisme spectrumstoornissen